Rekisterinpitäjä

Kota Kollektiivi Oy
Koskikatu 49
96100 Rovaniemi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Kärppä
040 738 3213
jani@kotacollective.com

Rekisterin nimi

Kota Kollektiivi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri sekä mallirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden sekä Kota Kollektiivi Oy:n velvollisuuksien hoitaminen. Rekisteriä voidaan käyttää tilastollisiin tarpeisiin, asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä kohdennettuihin markkinointitoimenpiteisiin. Mallirekisterin tarkoitus on helpottaa tuotannossa esiintyvien henkilöiden valintaa ja kontaktointia.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 • Yritys

 • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Yrityksen postiosoite

 • Puhelinnumero

 • Tilatut- ja tuotetut palvelut

 • Sähköiset laskutustiedot

Mallirekisterin tiedot

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Mailiosoite

 • Paikkakunta

 • Syntymävuosi

 • Pituus

 • Harrastukset

 • Omat rajoitteet

 • Kasvo- ja kokovartalokuva

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu toteutuneista asiakassuhteista. Rekisteriä ylläpidetään manuaalisesti.
Mallirekisteri muodostuu henkilöiden itsensä toimittamien tietojen pohjalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa henkilöiden toiveesta tai asiassuhteen päättymisen vuoksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.